Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án công nghiệp
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern
Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern

Thông tin đối tác

Apparel vietnam
ACSC

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà máy may mặc xuất khẩu Far Eastern

Địa chỉ: Đường số 32, KCN VSIP 2A mở rộng, Tân Uyên, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Far Eastern Apparel Việt Nam

Tư vấn thiết kế: Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)

Nhà thầu chính: Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)

Nhân sự điều hành dự án: Ông Nguyễn Ngọc Bộ- Giám đốc dự án

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 45,000m2

Tổng số tầng: 03 tầng